“VSR-Kwaliteitsmeetsysteem”

Fase Control kan voor u, middels het VSR Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS 3.0), de kwaliteit van de schoonmaak binnen uw gebouw(en) betrouwbaar en onafhankelijk meten.

Het VSR-KMS houdt rekening met een foutmarge bij de schoonmaak vanwege het feit schoonmaak mensenwerk is en er dus altijd fouten gemaakt kunnen worden. Het aantal fouten dat gemaakt mag worden wordt vooraf vastgelegd/afgesproken.

Deze zogeheten “goedkeurgrens” is binnen VSR-KMS vastgelegd in tabellen van goedkeuring waarin wordt uitgegaan van Acceptance Quality Limit (AQL) waardes.

Als het aantal fouten niet boven een bepaald percentage van het aantal schoon te maken elementen komt, wordt de kwaliteit als goedkeur beoordeeld. Elementen zijn dingen die in het pand schoongemaakt moeten worden.

Aan de kwaliteit van de schoonmaak worden geen cijfers toegekend. Het VSR-KMS geeft alleen aan of het eindresultaat van de schoonmaak voldoet aan de gevraagde kwaliteit: Goedkeur of Afkeur.

VSR-KMS is dan ook een visuele eindcontrole om te bezien in hoeverre de uitgevoerde kwaliteit conform de gespecificeerde kwaliteit (vooraf afgesproken) is. Ook wel genoemd “contractbeheersing”.

Voordat wij kunnen gaan controleren, zullen we eerst moeten inventariseren welke ruimten en elementen er schoongemaakt dienen te worden en volgens welk werkprogramma. Door deze inventarisatie wordt de rekenkundige basis van de controles vastgelegd.

Vanuit de inventarisatie wordt, voor elke VSR-KMS controle, een volledig willekeurig statistisch verantwoorde steekproef samengesteld. Dit zijn dan de ruimten, waarin de schoon te maken elementen, gecontroleerd zullen gaan worden. De steekproef wordt dus niet door de controleur bepaald, maar door het volledig geautomatiseerde VSR-KMS systeem.

Na afloop van een controle leveren wij u een, volledig geautomatiseerd gegenereerde, rapportage van de resultaten. Aan de hand van de daarin vermelde resultaten kan uw schoonmaakorganisatie/-bedrijf gericht actie ondernemen en bijsturen.

Hoe onafhankelijk is onze controle?

  • In de NEN 2075 norm is voor alle elementen vastgelegd hoe deze beoordeeld worden.
  • Alle VSR-KMS controleurs hebben een door de VSR en Stichting Schoonmaakkwaliteit geborgd diploma en identiteitspas.
  • VSR-KMS controleurs staan geregistreerd in het register.
  • Fase Control is geheel onafhankelijk vanwege geen andere belangen.

Vragen? Schroom niet en neem contact op!

Wilt u meer informatie over een van onze andere diensten? Klik dan op een van onderstaande links