0-metingen

Op het moment dat u als opdrachtgever een andere opdrachtnemer contracteert, ontstaat er veelvuldig discussie over achterstallig schoonmaakonderhoud en de daaraan gerelateerde kosten.
Fase Control kan deze discussie voor u als opdrachtgever voorkomen door middel van een 0-meting. Bij deze meting wordt zowel de opdrachtgever, huidige opdrachtnemer en nieuwe opdrachtnemer uitgenodigd.
Ongeveer 2 tot 3 weken voor contractovergang brengen wij dan de schoonmaakkwaliteit van dat moment in beeld en vooral richten wij ons dan op de laagfrequente (periodieke) werkzaamheden. De bevindingen worden vastgelegd in een rapportage (binnen 24 uur) en verstrekt aan opdrachtgever, huidige opdrachtnemer en toekomstige opdrachtnemer.

0-meting
Hoe staat het er nu voor?

1-meting
Welk effect hebben de werkzaamheden
na de 0-meting gehad?

1-metingen

Aan de hand van de rapportage kan de huidige opdrachtnemer de aangetroffen achterstand in werkzaamheden oplossen zodat de nieuwe opdrachtnemer niet begint met herstelwerkzaamheden en u als opdrachtgever niet geconfronteerd wordt met extra schoonmaakkosten.
Om te controleren of de huidige opdrachtnemer de actiepunten uit de rapportage heeft uitgevoerd, is het mogelijk om deze 1 dag voor contractovergang te controleren.
Dit doet Fase Control door middel van een 1-meting. Ook hierbij worden weer alle drie de partijen voor uitgenodigd,
Mocht tijdens de 1-meting geconstateerd worden dat de huidige opdrachtnemer niet alle herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd, kan ter plaatse worden bepaald wie deze gaat uitvoeren en wie de kosten daarvan zal dragen.

Vragen? Schroom niet en neem contact op!

Wilt u meer informatie over een van onze andere diensten? Klik dan op een van onderstaande links