“Fase Control werkt met het VSR-kwaliteitsmeetsysteem”

Vereniging Schoonmaak Research (VSR) is opgericht op 23 november 1979. Het eerste onderzoek betrof het opstellen van een algemeen aanvaarde kwaliteitsmeetmethode voor schoonmaakdienstverlening.

Dit systeem speelt een belangrijke rol in de verhoudingen tussen opdrachtgever en leverancier (schoonmaakbedrijf). Beide partijen zijn van tevoren overeengekomen welke kwaliteit tegen welke prijs wordt geleverd.

Met het VSR-systeem kan men een minimum aanvaardbaar kwaliteitsniveau afspreken en op die manier een objectief onderscheid maken tussen goede en slechte kwaliteit van het schoonmaakonderhoud. Op langere termijn kan er zelfs verband worden gelegd tussen kwaliteit en kosten.

Schoonmaken is het verwijderen of verplaatsen van verschillende soorten vuil, naar een plaats waar zij niet storen. Door gebruik van het VSR-kwaliteitsmeetsysteem kan Fase Control voor u controleren en rapporteren of het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden door het schoonmaakbedrijf voldoen aan de vooraf overeengekomen kwaliteitseisen.

Binnen het VSR-kwaliteitsmeetsysteem zijn eenduidige regels opgesteld. Hierdoor is het mogelijk om visueel te beoordelen of daadwerkelijk gebeurd is wat is afgesproken.

Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) is vastgelegd in een nationale NEN-norm: NEN 2075. Tevens past het perfect binnen de Europese norm: EN 13549. Ook binnen het certificeringtraject in de schoonmaakbranche speelt KMS een belangrijke rol.

Om meer over onze diensten en mogelijkheden te weten te komen, verwijzen wij u gaarne naar de sub pagina’s:

Meer informatie? Schroom niet en neem contact op!