“Wie is Fase Control”

Fase Control is een geheel onafhankelijk adviesbureau binnen schoonmaak Nederland!

Fase Control houdt zich alleen bezig met metingen van de schoonmaakkwaliteit. Daarnaast kunnen wij u wel van dienst zijn bij het inventariseren en samenstellen van schoonmaakbestekken, maar wij doen geen aanbestedingstrajecten en contractbeheer.

Hierdoor garanderen wij u volledige onafhankelijkheid daar wij de schoonmaakkwaliteit meten op basis van feiten en niet gehinderd worden door belangen van opdrachtgever, intermediair of opdrachtnemer.

Fase Control geeft antwoord op: “Wat is schoon”?

Vuil en schoon zijn subjectieve begrippen waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend. De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) heeft een objectief kwaliteitsmeetsysteem ontwikkeld, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit is vervangen door een objectieve beoordeling.

Hieraan toegevoegd de volledige onafhankelijkheid van Fase Control, geeft ons een instrument om voor u als opdrachtgever op een objectieve en rationele wijze te bepalen of de uitgevoerde kwaliteit van dienstverlening voldoet aan de “ontworpen kwaliteit”.

Daarnaast kunnen wij in onze rapportages vermelden wat binnen het contract de eventuele kansen en bedreigingen zijn. Hierin onderscheiden wij drie niveaus, te weten:

  1. Wel afgesproken, wel benodigd maar niet geleverd (in gebreke)
  2. Wel afgesproken, wel geleverd maar niet nodig (achterhaald)
  3. Niet afgesproken, wel geleverd en wel nodig (investering)

Door meerde malen per jaar de schoonmaakkwaliteit te meten kan Fase Control kwaliteitsvergelijkingen maken, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan een optimaal beheer van het schoonmaakproces, te weten: continuïteit in kwaliteit tegen verantwoorde kosten.

Fase Control heeft zich gespecialiseerd in alle VSR-methodieken. Dat wil zeggen dat wij onderstaande metingen voor u kunnen uitvoeren:

> Kwaliteitsmetingen (VSR-KMS);

> VSR Indicatief Meetsysteem Primair Onderwijs;

> Dagelijkse metingen (VSR-DKS);

> 0 en 1 metingen;

>Belevingsmetingen.

Fase Control heeft de schoonmaakkwaliteit hoog in het vaandel staan, mede gezien het feit een schone werk- en leefomgeving een positieve bijdrage levert aan het welbevinden van uw medewerkers/collega’s en een belangrijke rol speelt bij de uitstraling van uw organisatie.

Meer informatie? Schroom niet en neem contact op!

Wilt u meer informatie over een van onze andere diensten? Klik dan op een van onderstaande links