VSR – Dagelijks Kontrole Systeem

Bij VSR-KMS spreken we over “contractbeheersing”. Bij VSR-DKS spreken we over “procesbeheersing”.

Dit om de volgende reden:

Bij een DKS-controle wordt de steekproef door de directe leiding van de schoonmaakmedewerkers samengesteld.

Het doel van dit systeem is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de uitgevoerde schoonmaak, bewaking van de kwaliteit van de schoonmaak en geconstateerde fouten kunnen direct hersteld worden.

De uitslagen van een DKS-controle zijn daarom voor intern gebruik voor de eigen schoonmaakorganisatie of gecontracteerd schoonmaakbedrijf.

DKS-controles worden dan ook, meestal, tijdens de uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd.

Het kwaliteitsniveau van de uitgevoerde werkzaamheden kan met behulp van het DKS zodanig worden bewaakt dat de controle volgens VSR-KMS zo goed als zeker een voldoende oplevert.

Een DKS-controle zal daarom dan ook frequenter uitgevoerd dienen te worden. Want een goede “procesbeheersing” komt ten goede aan een goede “contractbeheersing”.

Vragen? Schroom niet en neem contact op!

Wilt u meer informatie over een van onze andere diensten? Klik dan op een van onderstaande links