“VSR Indicatief Meetsysteem Primair Onderwijs”

Een schone school is een verantwoordelijkheid van schoolleiding, leerlingen en schoonmaakbedrijf.

Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer de kwaliteit van schoonmaak binnen scholen bespreken, is een veel gehoorde opmerking; “ja maar”. Daarom hebben diverse partijen de koppen bij elkaar gestoken om dit tot het verleden te laten behoren.

Om dit doel te bereiken is, in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, een tweeledig plan van aanpak opgesteld en bestaat uit:

  • Ontwikkelen schoonmaakkaart
  • Ontwikkelen controlesysteem.

De schoonmaakkaart is ontwikkeld door OSB en heeft betrekking op de school, de schoonmaakhandelingen, de zelfwerkzaamheden, vakantiebeurten en eventuele afwijkingen.

VSR heeft hierop een indicatief meetsysteem voor het primair onderwijs ontwikkeld.

Met dit meetsysteem is Fase Control in staat om te controleren of:

  • De afspraken daadwerkelijk worden nagekomen en/of
  • De technische schoonmaakkwaliteit, zoals omschreven op de schoonmaakkaart, wordt nagekomen.

Het principe van controleren is grotendeels gelijk aan de VSR-KMS systematiek, alleen is er voor het indicatief meetsysteem voor primair onderwijs een ander controleformulier opgesteld. Dit omdat een school, in gebruik en samenstelling, niet te vergelijken is met bv. een kantoorgebouw.

Evenals bij een KMS zal er aan de uitkomst van de controle geen cijfer worden toegekend, maar zal het eindresultaat worden uitgedrukt in een goedkeur of afkeur.

Fase Control brengt graag de kwaliteit van schoonmaak binnen uw school/scholen in beeld om zodoende een bijdrage te leveren in uw contractbeheersing proces.

Meer informatie? Schroom niet en neem contact op!

Wilt u meer informatie over een van onze andere diensten? Klik dan op een van onderstaande links